Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Актуална информация

Утвърдени нови образци на платежни документи          РИОСВ – Шумен информира физическите и юридическите лица, които извършват плащания по банковата сметка на инспекцията, че са утвърдени нови образци на платежни документи, считано от 01.10.2023 г.
         Промяната се налага във връзка със съвместни указания на Министерство на финансите и Българска Народна Банка относно изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи, като важи и за изискванията при попълване на съответните реквизити.
         Новите образци се предоставят при извършване на плащания в съответните банки.

06-10-2023


Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащи парникови газове

Утвърдени нови образци на платежни документи

Изменения в Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на флуорсъдържащи парникови газове

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)

РИОСВ гр. Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.