Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Работа при нас

Образци на документи за конкурси

Образци на документи за конкурси:

        Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКД

        Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители/

        Декларация съгласно Закона за защита на личните данни

Актуални конкурси
Архив конкурси

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда"

2019-10-03 Извлечение от формуляра за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-09-25 Извлечение от протокола с резултатите от проведен тест за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-09-05 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-08-16 Обява за конкурс за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" /до завръщане на титуляра/ в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри"

2019-07-31 Извлечение от протокол с окончателните резултати

2019-07-31 Протокол с резултатите от проведен тест

2019-07-19 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса

2019-07-04 Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" /до завръщане на титуляра/ в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2019-04-15  Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността "Главен експерт"

2019-04-03  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност "Главен експерт"

2019-03-19  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2019-02-26  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен експерт"

2019-02-14  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен експерт"

2019-01-31  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт"

 

Конкурс за длъжност "Главен счетоводител" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2018-08-28  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-15  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-01  Обява за конкурс за длъжност "Главен счетоводител"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Опазване на водите" дирекция "Контрол на околната среда"

2018-07-05  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност Старши експерт

2018-06-13  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност Старши експерт

2018-05-25  Обява за конкурс за длъжност Старши експерт

 

Конкурс за длъжност "Главен юрисконсулт" в дирекция "АФПД"

2018-04-10  Извлечение от протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Главен юрисконсулт

2018-04-03  Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност Главен юрисконсулт

2018-03-15  Обява за конкурс за длъжност Главен юрисконсулт

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-03-07 Извлечение от  протокол с резултатите от проведен тест за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-23  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-08  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

 

2017-10-26  Архив конкурси м. юни 2017 г.


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2019. Всички права запазени.