Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Декларация за достъпност

 

        Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен се ангажира да осигури достъпност на този интернет сайт за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения в съответствие с постановление №2 от 9 януари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с постановление №3 на Министерския съвет от 2017 г., по-конкретно чл. 39, ал. 2 от Наредбата.

Статус на съответствие

        Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
        За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичните администрации, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.1 и ниво на съответствие „Двойно-A“.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

        Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност двойно-А според последните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 и 2.1 (WCAG 2.0 и WCAG 2.1), като използва най-добрите практики и техники.
        WCAG 2.1 съдържа изискванията на WCAG 2.0 и ги надгражда, като обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

          Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Достъпност и начин на ползване

         За по-добра видимост в сайта са използвани контрастни цветове и възможност за промяна размера на шрифта по желание без загуба на текст, не се използват прекалено големи изображения, карти на изображенията, проблясващи ефекти или анимации. Възможността за промяна на големината на шрифта е чрез бутони „А+“ и „А-“ (съответно за уголемяване и намаляване), които са в горния десен ъгъл на всяка отворена страница. Изображенията в сайта са обвързани с текста. Сайтът не съдържа основен текст и менюта под формата на изображения – това дава възможност текстът да бъде четим чрез общи адаптивни технологии, като екранни четци. Използват се хипертекстови връзки, които са разбираеми и четими. Функционалността на сайта може да се изпълнява чрез клавиатурата, като няма лимитиран интервал между натиснатите клавиши. Няма ограничение на времето, през което могат да се разглеждат страниците или да се въвежда информация в контактната форма.

Изключения

        Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някой от стандартните изисквания за достъпност стават излишни.
       В сайта, за да останат в оригинална форма, има прикачено съдържание във файлови формати за офис документи (Adobe Portable Document Format – PDF, документи на Microsoft Office или техни еквиваленти), което е съпътствано винаги от кратко описание.

За контакт с нас

         Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет сайта ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, можете да се свържете с нас на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu

Съдържание на сайта

         Съдържанието на сайта на РИОСВ Шумен е със защитени авторски права. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, представяне, репродукция или продаване на информация. Съдържанието на сайта може да се разглежда и разпечатва само за лична употреба – за лични, нетърговски цели, но не и за разпространяване, освен ако нямате писмено съгласие на РИОСВ Шумен. Разрешава се огласяването на съобщенията за медии и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.


06-04-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.