Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Услуги

 

      При заявяване на услуга в РИОСВ - Шумен НЕ е необходимо да се представят документи, издадени от нашата администрация.

      Административните услуги могат да бъдат заявявани чрез лицензиран пощенски оператор.

      Издаденият по заявената услуга документ се връчва чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на РИОСВ гр. Шумен.

      АНКЕТНА КАРТА за проучване на мнението на потребителите на административни услуги.

      Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

      Протокол за заявяване на устна административна услуга

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ТАКСИ

ПОС ТЕРМИНАЛ


13-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.