Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Работа при нас

Образци на документи за конкурси

Образци на документи за конкурси:

        Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

        Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/

        Декларация съгласно Закона за защита на личните данни

Актуални конкурси
Архив конкурси

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества; Опазване на водите", Отдел "Контрол на околната среда", Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-07-30  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността  "Сарши експерт"

2020-07-21  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност "Старши експерт"

2020-07-14  Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжността  "Старши експерт"

2020-06-23  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества; Опазване на водите", Отдел "Контрол на околната среда", Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-07-14  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността  "ст. експерт"

2020-07-07  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност "Старши експерт"

2020-07-02  Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Старши експерт"

2020-06-15  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт"

 

Конкурс за длъжност "Директор дирекция"

в дирекция "Контролна и превантивна дейност" при РИОСВ гр. Шумен

2020-03-12  Обявление за класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-03-05 Система за определяне на резултатите за длъжността "Директор на дирекция" в Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-02-24 Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Директор на дирекция" в Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

2020-02-05 Обява за длъжност "Директор на дирекция" в дирекция "Контролна и превантивна дейност"

 

 Набиране на документи за длъжност "Старши експерт" в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", отдел "Контрол на околната среда" на непълен работен ден

2020-02-04 Обява за длъжност "Старши експерт" в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

 

Конкурс за длъжност "Началник отдел" в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Контрол на околната среда"

2019-10-03 Извлечение от формуляра за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-09-25 Извлечение от протокола с резултатите от проведен тест за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-09-05 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

2019-08-16 Обява за конкурс за длъжност "Началник отдел" в Дирекция "Контрол и превантивна дейност" в отдел "Контрол на околната среда"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" /до завръщане на титуляра/ в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри"

2019-07-31 Извлечение от протокол с окончателните резултати

2019-07-31 Протокол с резултатите от проведен тест

2019-07-19 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса

2019-07-04 Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" /до завръщане на титуляра/ в дирекция "Контрол и превантивна дейност", отдел "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2019-04-15  Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността "Главен експерт"

2019-04-03  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност "Главен експерт"

2019-03-19  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт"

 

Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2019-02-26  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен експерт"

2019-02-14  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен експерт"

2019-01-31  Обява за конкурс за длъжност "Главен експерт"

 

Конкурс за длъжност "Главен счетоводител" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2018-08-28  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-15  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-01  Обява за конкурс за длъжност "Главен счетоводител"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Опазване на водите" дирекция "Контрол на околната среда"

2018-07-05  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност Старши експерт

2018-06-13  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност Старши експерт

2018-05-25  Обява за конкурс за длъжност Старши експерт

 

Конкурс за длъжност "Главен юрисконсулт" в дирекция "АФПД"

2018-04-10  Извлечение от протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Главен юрисконсулт

2018-04-03  Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност Главен юрисконсулт

2018-03-15  Обява за конкурс за длъжност Главен юрисконсулт

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-03-07 Извлечение от  протокол с резултатите от проведен тест за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-23  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-08  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

 

2017-10-26  Архив конкурси м. юни 2017 г.


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.