Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Профил на купувача - контакти

 

Населено място: Шумен

Адрес: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, 9700, ул. "Съединение" №71, ет. 3

Телефон: 054/856 501

Факс: 054/876 840

Интернет сайт: www.riosv-shumen.eu

e-mail адрес: riosv@riosv-shumen.eu


14-12-2017
1  |  2  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.