Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Екологична отговорност

 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗОПОЕЩ:

          - Списък с операторите

          - Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

СОБСТВЕНА ОЦЕНКА ПО ЗОПОЕЩ


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.