Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Портал за отворени данни на Република България

 

         РИОСВ Шумен публикува набори от данни за повторно използване на Портала за отворени данни на Република България в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни съгласно директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.


01-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.