Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ - Шумен

 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Шумен

 

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в РИОСВ гр. Шумен считано от 2021 г.

Декларации по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ-Шумен

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ-Шумен

Декларации по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ-Шумен

Декларации по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РИОСВ-Шумен

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на служителите от РИОСВ - Шумен


12-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.