Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контролна дейност - отчети

 

 

Месечен отчет, проверки, глоби и санкции

 

Месечен бюлетин за състоянието на въздуха

 

Тримесечна справка депонирани отпадъци

 


01-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.