Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Харта на клиента

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани в РИОСВ Шумен за 2023 г.

Проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани в РИОСВ Шумен за 2022 г.

Проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани в РИОСВ Шумен за 2021 г.

 


26-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.