Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Процедури преди 15.04.2016 г.

 

Обществени поръчки по ЗОП - няма.

Публични покани - няма.

Договори по чл. 14, ал. 5 от ЗОП - няма.


14-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.