Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Тримесечна справка депонирани отпадъци

 

2024 г.:

- от 2011 до март 2024 г.

2023 г.:

- от 2011 до декември 2023 г.

- от 2011 до септември 2023 г.

- от 2011 до юни 2023 г.

- от 2011 до март 2023 г.

 

2022 г.:

- от 2011 до декември 2022 г.

- от 2011 до септември 2022 г.

- от 2011 до юни 2022 г.

- от 2011 до март 2022 г.

 

2021 г.:

- от 2011 до декември 2021 г.

- от 2011 до септември 2021 г.

- от 2011 г. до юни 2021 г.

- от 2011 г. до март 2021 г.

 

2020 г.:

- от 2011 г. до декември 2020 г.

- от 2011 г. до септември 2020 г.

- от 2011 г. до юни 2020 г.

- от 2011 г. до март 2020 г.

 

2019 г.:

- от 2011 г. до декември 2019 г.

- от 2011 г. до септември 2019 г.

- от 2011 г. до юни 2019 г.

- от 2011 г. до март 2019 г.

 

2018 г.:

- от 2011 г. до декември 2018 г.

- от 2011 г. до септември 2018 г.

- от 2011 г. до юни 2018 г.

- от 2011 г. до март 2018 г.

 

2017 г.:

- от 2011 г. до декември 2017 г.

- от 2011 г. до септември 2017 г.

- от 2011 г. до юни 2017 г.

- от 2011 г. до март 2017 г.

 

2016 г.:

- от 2011 г. до декември 2016 г.

- за I тримесечие на 2016 г.

- за II тримесечие на 2016 г.

- за III тримесечие на 2016 г.

- за IV тримесечие на 2016 г.

 

2015 г. - I тримесечиеII тримесечиеIII тримесечие - IV тримесечие

2014 г. - I тримесечиеII тримесечиеIII тримесечие - IV тримесечие

2013 г. - IV тримесечие

 

 


13-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.