Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Месечен бюлетин за състоянието на въздуха

 

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2021 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2020 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2019 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2018 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2017 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2016 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2015 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2014 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2013 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2012 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2011 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2010 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2009 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2008 г.

Справка по месеци за нивата на общ прах през 2007 г.

Справка по месеци за нивата на общ прах през 2006 г.

 

 


13-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.