Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади от комплексни проверки

2024 г.

"Крис-ойл-97" ООД

"Енола мес" ООД

"Плиска ойл" ООД

"Ресапак" ООД

"ОК Олимп" ЕООД

"Уиткол" ЕООД - допълнителна информация

"Уиткол" ЕООД

"България пласт трейд" ЕООД - допълнителна информация

"България пласт трейд" ЕООД

"Примекс" ЕООД - допълнителна информация

"Примекс" ЕООД

"Пип трейд" ООД - допълнителна информация

"Пип трейд" ООД

"Хаддад милк" ЕООД

"Генезис Юръп" ЕООД - допълненителна информация

"Генезис Юръп" ЕООД

"Милктрейд БГ" ООД

"Сарк България" АД

"Дайъри продъктс" ЕООД

"Барс" АД - допълнителна информация

"Барс" АД

"ЕМ и АС" ООД - допълнителна информация

"ЕМ и АС" ООД

"Милк про БГ" ЕООД

"Давор груп" ООД

"Готинщайн" ЕООД - допълнителна информация

"Готинщайн" ЕООД

Млекопреработвателно предприятие ППК "Зора МПП" - допълнителна информация

Млекопреработвателно предприятие ППК "Зора МПП"

"Флавапълс" АД

"Енпай трансформър компонентс България" ЕООД

"Виа финанс" ООД - допълнителна информация

"Виа финанс" ООД

"Клара АВС" ЕООД

2023 г.

"Трейдфарма" ЕООД

"Дайъри продъктс" ЕООД

ГПСОВ - Шумен - допълнителна информация

ГПСОВ - Шумен

"Български Бергман" АД - допълнителна информация

"Български Бергман" АД

СД "Езокс"

"Визия папи" ЕОOД - допълнителна информация

"Визия папи" ЕООД

"Агропласт М" ЕООД - допълнителна информация

"Агропласт М" ЕООД

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД

"Ив мес" ЕООД - допълнителна информация

"Ив Мес" ЕООД

"Хаддад Милк" ЕООД - допълнителна информация

"Хаддад Милк" ЕООД

"Елена Груп" ЕАД - допълнителна информация

"Елена Груп" ЕАД

"Тракиявин" ООД - допълнителна информация

"Тракиявин" ООД

"Билмат" ООД

МПП "Млечни продукти" ООД - допълнителна информация

МПП "Млечни продукти" ООД

"Алтерм" ООД - допълнителна информация

"Алтерм" ООД

"Виас" ЕООД - допълнителна информация

"Виас" ЕООД

"Диавена" ООД - допълнителна информация

"Диавена" ООД

"СМА Минерал Бурагс Вар" ЕООД

МПП "Лактис Милк" ООД - допълнителна информация

МПП "Лактис Милк" ООД

"ЛВК Винпром" АД

"Дибо" АД - допълнителна информация

"Дибо" АД

"Крис-ойл 97" ЕООД - допълнителна информация

"Крис-ойл 97" ЕООД

"СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД

"Електроапаратура" ЕООД - допълнителна информация

"Електроапаратура" ЕООД

"Роса" АД

"Генезис Юръп" ЕООД - допълнителна информация

"Генезис Юръп" ЕООД

"Екани" АД

"Плиска ойл" ООД - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД

"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД- допълнителен доклад

"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД

"Автомагистрали - Черно море" АД - допълнителна информация

"Автомагистрали - Черно море" АД

"Надежда" ООД - допълнителна информация

"Надежда" ООД

"Агбия ойлс" ООД - допълнителна информация

"Агбия ойлс" ООД

"Каолин" ЕАД

"Фикосота" ООД - допълнителна информация

"Фикосота" ООД

"Уайър продакшън" ЕООД - допълнителна информация

"Уайър продакшън" ЕООД

"Ескейп - груп" ООД - допълнителна информация

"Ескейп - груп" ООД

"Автомагистрали Черно море" АД - допълнителен доклад

"Автомагистрали Черно море" АД

"Строителни изделия" АД - допълнителна информация

"Строителни изделия" АД

"Пътища" АД - допълнителна информация

"Пътища" АД

"Тера-96" ООД - допълнителна информация

"Тера-96" ООД

"Ал и Ко" АД - допълнителна информация

"Ал и Ко" АД

"Ес би ес дизайн" ООД - допълнителна информация

"Ес би ес дизайн" ООД

"Тандем - Попово" ООД - допълнителна информация

"Тандем - Попово" ООД

"Камаджиев-милк" ЕООД - допълнителна информация

"Камаджиев-милк" ЕООД

"Сарк България" АД

"Сарк България" АД - допълнителен доклад

"Пип трейд" ООД - допълнителна информация

"ПИП трейд" ООД

"Виа финанс" ООД

"Булпор" ЕООД - допълнителна информация

"Булпор" ЕООД

"Айбилкан" ООД - допълнителна информация

"Айбилкан" ООД

"Рьофикс" ЕООД - допълнителна информация

"Рьофикс" ЕООД

"Месокомбинат Русе" АД - допълнителна информация

"Месокомбинат Русе" АД

"Херти" АД

"Енола мес" ООД - допълнителна информация

"Енола мес" ООД

"Камбро озай БГ" ЕООД - допълнение

"Камбро озай БГ" ЕООД

"Аугема" ООД - допълнителна информация

"Алугема" ООД

"Eнпай трансформър компонентс България" ЕООД - допълнителна информация

"Eнпай трансформър компонентс България" ЕООД

"Давор груп" ООД

"КММ" АД - допълнителна информация

"КММ" АД

"Клара АВС" ЕООД

2022 г.

"Ваком МП" ООД - допълнителна информация

"Ваком МП" ООД

"Еко транс" ЕООД - допълнителна информация

"Еко транс" ЕООД

СД "Д*Й*-О*И* - Езокс"

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД

"Юес комерс" ООД

"Уайър продакшън" ЕООД - допълнителна информация

"Уайър продакшън" ЕООД

"Тракиявин" ООД

"Линеа пак" ООД

"Стезис" ЕООД - допълнителна информация

"Стезис" ЕООД

"Санитапласт" АД

"Екани" АД - допълнителна информация

"Екани" АД

"Милктрейд БГ" ООД - допълнителна информация

"Милктрейд БГ" ООД

"Дайъри продъктс" ЕООД - допълнителна информация

"Дайъри продъктс" ЕООД

"ЛВК Винпром" АД - допълнителна информация

"ЛВК Винпром" АД

"Артемис" ООД - допълнителна информация

"Артемис" ООД

"Роса" АД

"Рьофикс" ЕООД - допълнителна информация

"Рьофикс" ЕООД

"Билмат" ООД

"Диавена" ООД - допълнителен доклад

"Диавена" ООД

ГПСОВ - Шумен - допълнителна информация

ГПСОВ - Шумен

"Пътинженеринтстрой Т" ЕАД

"Плиска ойл" ООД - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД

"Амиго груп - 12" ЕООД - допълненителна информация

"Амиго груп - 12" ЕООД

"Стандарт милк 2015" ООД - допълнителна информация

"Стандарт милк 2015" ООД

"Електроапаратура" ЕООД - допълнителна информация

"Електроапаратура" ЕООД

"Фарма вет" ООД - допълнителна информация

"Фарма вет" ООД

"Стъклопакет - ТА" ЕООД - допълнителна информация

"Стъклопакет - ТА" ЕООД

"Вилда 2015" ЕООД - допълнителна информация

"Вилда 2015" ЕООД

"Лавена" АД - допълнителна информация

"Лавена" АД

"Петел - агро" ЕООД - допълнителна информация

"Петел - агро" ЕООД

"Фикосота фууд" ЕАД - допълнителна информация

"Фикосота фууд" ЕАД

"Сарк България" АД

"Земя-96" ООД - допълнителна информация

"Земя-96" ООД

"Крис-Ойл 97" ЕООД - допълнителна информация

"Крис-Ойл 97" ЕООД

"Фикосота" ООД

"Бруаг ЕУ" ЕООД - допълнителна информация

"Бруаг ЕУ" ЕООД

"Каолин" ЕАД

"Надежда" ООД - допълнителна информация

"Надежда" ООД

"Реди гармънт технолоджи България" ЕООД - допълнителен доклад

"Реди гармънт технолоджи България" ЕООД

"Теси" ОО

"Мадара" АД

"Барс" АД - допълнителна информация

"Барс" АД

"Автомагистрали - Черно море" АД

"Станев врати и прозорци" ООД - допълнителна информаця

"Станев врати и прозорци" ООД

"Айбалкан" ООД - допълнителна информация

"Айбалкан" ООД

"Клара АВС" ЕООД

"Хартцвет" ООД - Допълнителна информация

"Хартцвет" ООД

"Хаддад милк" ЕООД - Допълнителна информация

"Хаддад милк" ЕООД

"Херти" АД - допълнителна информация

"Херти" АД

"Енпай трансформър компонентс България" ЕООД - допълнителна информация

"Енпай трансформър компонентс България" ЕООД

"Ем и ас" ООД - допълнителна информация

"Ем и ас" ООД

2021 г.

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД

"Сарк България" АД - допълнителна информация

"Сарк България" АД

"Тандем - Попово" ООД

"Екофол" АД - допълнителна информация

"Екофол" АД

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД - допълнителен доклад

СД "Д*Й* - О*И* - езокс" - допълнителна информация

СД "Д*Й* - О*И* - езокс"

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД

"ЛВК Винпром" АД

"Стезис" ЕООД - допълнителна информация

"Стезис" ЕООД

"СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД

МПП "Лактис милк" ООД

"БГ Агро Търговска компания" ЕООД

"Агросемена - Христов" ЕООД - допълнителна информация

"Агросемена - Христов" ЕООД

"Каолин" АД

"БГ агро търговска компания" ЕООД

ЗП "И*Л*" - допълнителна информация

ЗП "И*Л*"

"Стройкомерс - ТТ" ЕООД - допълнение

"Стройкомерс - ТТ" ЕООД

"РКЛ е.о." ЕООД - допълнителна информация

"РКЛ е.о." ЕООД

"Лавена" АД - допълнителна информация

"Лавена" АД

"Теси" ООД - Теси 2

"Роса" АД

"Милктрейд БГ" ООД

"Пип трейд" ООД

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Шумен

"Камбро озай БГ" ЕООД - допълнителна информация

"Камбро озай БГ" ЕООД

"Строителство и строителни машини" ЕООД - допълнителна информация

"Фикосота" ООД - допълнителна информация

"Фикосота" ООД

"Крис ойл 97" ЕООД - допълнителна информация

"Крис ойл 97" ЕООД

"Надежда" ООД

Допълнителна информация към Доклад на "ММП "Камаджиев милк" ЕООД

"Електроапаратура" ЕООД

"Херти" АД

"Клара АБС" ЕООД

"Фрештекс Текстил Фишининг България" ЕООД

Допълнителна информация към Доклад за "Хаддат милк" ЕООД

"Хаддат милк" ЕООД

"Плиска ойл" ООД

"Строителство и строителни машини" ЕООД

"Глас комерс" ООД

2020 г.

ГПСОВ Попово - допълнителна информация

ГПСОВ Попово

"Реди гармънт технолоджи България" ЕООД

"Сарк България" АД - допълнителна информация

"Сарк България" АД

"Ваком МП" ООД

"Роса" АД, гр. Попово - допълнителна информация

"Роса" АД, гр. Попово

"Еко транс" ЕООД, гр. Търговище - допълнителна информация

"Еко транс" ЕООД, гр. Търговище

Канализационна система с ГПСОВ гр. Попово

"ЛВК Винпром" АД гр. Търговище

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД

"Меггле България" ЕООД - допълнителна информация

"Меггле България" ЕООД

"Каолин" ЕАД

"Лактис милк" ООД - допълнителна информация

"Лактис милк" ООД

"Дайъри продъктс" ЕООД - допълнителна информация

"Дайъри продъктс" ЕООД

"Плиска ойл" ООД - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД

"СМА Минерал Бургас вар" ЕООД - допълнителна информация

"СМА Минерал Бургас вар" ЕООД

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД - допълнителна информация

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД

"Хаддат милк" ЕООД - допълнение

"Хаддат милк" ЕООД

"Лавена" АД - допълнителна информация

"Лавена" АД

"Артемис" ООД - допълнителна информация

"Артемис" ООД

"Айбалкан" ЕООД

"Крис ойл 97" ЕООД

"Камбро озай БГ" ЕООД - допълнителна информация

"Камбро озай БГ" ЕООД

"Енпай трансформър компонентс България" ЕАД

"Фикосота" ООД - допълнителен доклад

"Фикосота" ООД

"Херти" АД

"Санитапласт" АД

"ПИП трейд" ООД

"Фрештекс текстил финишинг България" ЕООД

"Клара АВС" ЕООД - допълнителна информация 3

"Клара АВС" ЕООД - допълнителна информация 2

"Клара АВС" ЕООД - допълнителна информация

"Клара АВС" ЕООД

2019 г.

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Шумен - допълнителна информация

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Шумен

"Сарк България" АД - допълнителна информация

"Сарк България" АД

"Веселин Запрянов" ЕООД- допълнителна информация

"Веселин Запрянов" ЕООД

"Ваком МП" ООД - допълнителна информация

"Ваком МП" ООД

СД "Д*И* - О*И* - Езокс" с. Славяново

"Тандем Попово" ООД - допълнителна информация

"Тандем Попово" ООД

"Юес комерс" ООД - допълнителна информация

"Юес комерс" ООД

"Еко-транс" ЕООД - допълнителна информация

"Еко-транс" ЕООД, гр. Търговище

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговищe - допълнителна информация от 13.11.2019 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговищe - допълнителна информация от 28.10.2019 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище

"Роса" АД

"Линеа пак" ООД - допълнителна информация

"Линеа пак" ООД

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД - допълнитена информация

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД - допълнителна информация

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД

"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД - допълнителна информация

"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД

"Плиска ойл" ООД - допълнителна инфорация

"Плиска ойл" ООД

"Шишеджам Аутомотив България" ЕАД - допълнителна информация

"Шишеджам Аутомотив България" ЕАД

"Екофол" АД - допълнителна информация

"Екофол" АД

"Айсис" ООД - допълнителна информация

"Айсис" ООД

"Надежда" ООД - допълнителна информация

"Надежда" ООД

"Каолин" ЕАД

"Електроапаратура" ЕООД - допълнителна информация

"Електроапаратура" ЕООД

"Лавена" АД

"Лактис Милк" ООД - допълнителна информация

"Лактис Милк" ООД

"Крис ойл 97" ЕООД-допълнителна информация

"Крис ойл 97" ЕООД

"Фрештекс текстил Финишинг България" ЕООД - допълнителна информация

"Фрештекс текстил Финишинг България" ЕООД

"Терем Хан Крум" ЕООД - допълнителна информация

"Терем Хан Крум" ЕООД

"Милктрейд БГ" ООД

"Енола фарм" ЕООД

"Хаддад милк" ЕООД - допалнителна информация

"Хаддад милк" ЕООД

"Тайфун БГ" ООД - допълнителна информация

"Тайфун БГ" ООД

"Камбро озей БГ" ЕООO - допълнителна информация

"Камбро озей БГ" ЕООД

"Мебел стил" ООД обект гр. Попово - допълнителна информация

"Мебел стил" ООД обект гр. Попово

"Меггле България" ЕООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Меггле България" ЕООД гр. Шумен

"Артемис" ООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Артемис" ООД гр. Шумен

"Енпай трансформърс компонентс България" ЕООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Енпай трансформърс компонентс България" ЕООД гр. Шумен

"Ал и Ко" АД гр. Шумен - допълнителна информация

"Ал и Ко" АД гр. Шумен

"Билмат" ООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Билмат" ООД гр. Шумен

Канализационна мрежа с ГПСОВ гр. Търговище

MПП "Екселанс" ООД

"Фикосота" ООД  - допълнителна информация

"Фикосота" ООД

"Херти" АД

2018 г.

"Санитапласт" АД

"Винекс Преслав" АД - допълнителна информация

"Винекс Преслав" АД

"Енола мес" ООД

"ЛВК Винпром" АД

"Милктрейд БГ" ООД

"Екофол" АД

"ПИП Трейд" ООД

"Ваком МП" ООД

"Месни продукти" ЕООД

"Лактис милк" ООД

"Роса" АД

"Плиска ойл" ООД гр. Шумен площадка гр. В. Преслав

"Метарекс" ООД площадка гр. Шумен

"Фрештекс текстил финишинг България" ЕООД гр. Попово

"Айсис" ООД - консервна фабрика гр. Каспичан

ГПСОВ с канализационна мрежа гр. Търговище

"Екомакс" ООД площадка гр. Шумен

"Каолин" АД гр. Каолиново

"Станев" ЕООД гр. Каспичан

"Шишеджам Аутомотив България" ЕАД гр. ТЪрговище

"Автомагистрали - Черно море" АД гр. Шумен

"Андрей Кирилов" ЕООД гр. Шумен

"Лавена"АД гр. Шумен

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, гр. Търговище

"Камаджиев милк" ЕООД, с. Крива река

"Младост 2016" ЕООД, гр. Шумен - допълнителна информация

"Младост 2016" ЕООД, гр. Шумен

"Енпай Трансформър Компонентс България" ЕООД, гр. Шумен

"Крис ойл 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Булбиокем" ЕООД, производствена площадка Смядово

"Дюра-тайлс БГ" ООД

"Камбро Озей БГ" ЕООД гр. Шумен

СД "Добромир Йорданов - Огнян Илиев - ЕЗОКС" с. Славяново

"Тандем Попово" ООД гр. Попово

"Веселин Запрянов" ЕООД гр. Шумен

"Барс" АД гр. Шумен - допълнителна информация

"Барс" АД гр. Шумен

"Хаддад милк" ЕООД с. Макариополско

"Мадара - Галвис" ЕООД гр. Шумен

"Надежда" ООД с. Климент

"КММ" АД гр. Шумен

"Елена Груп" ЕАД - допълнителна информация

"Елена Груп" ЕАД площадка гр. Попово

"Екостийл" ЕООД площадка гр. Търговище

"Херти" АД гр. Шумен, площадка гр. Плиска

"Фикосота" ООД гр. Шумен

"Меггле България" ЕООД гр. Шумен

"Глас Комерс" ООД площадка гр. Нови Пазар

2017 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище

"Тандем" ООД, гр. Попово, площадка с. Дриново

"Херти" АД, гр. Шумен

"ЕСТ Трейд" ООД, гр. Търговище

"Екомакс" ООД, площадка гр. Шумен

"Меггле България" ЕООД, гр. Шумен

"Месни продукти Т" ЕООД, гр. Шумен

"Месни продукти" ЕООД, с. Здравец

"Дюра-тайлс БГ" АД, инсталация гр. Нови Пазар

ГПСОВ, гр. Шумен

"Плиска ойл" ООД, гр. Шумен - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД, гр. Шумен

"Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен

"Милктрейд БГ" ООД, с. Съединение

ГПСОВ с канализационна мрежа, гр. Попово

"Дайкъри продъктс" ЕООД

ЕТ "М* М*", с. Алваново

"Лавена" АД, гр. Шумен

"Теси" ООД, гр. Шумен

"Екофол" АД, гр. Търговище

"Айсис" ООД, консервна фабрика гр. Каспичан

"Фрештекс текстил финишинг" ЕООД, гр. Попово

"Хаддад милк" ЕООД, с. Макариополско

СД "Д* Й* - О* И* - ЕЗОКС", с. Славяново

"Хартцвет" ООД, гр. Шумен

"Фикосота" ООД, гр. Шумен

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, гр. Търговище

"Юес комерс" ООД, млекопреработвателно предприятие, с. Голямо Градище 

"Херти-М" ООД, гр. Шумен

"СМА минерал Бургас вар" ЕООД, гр. Бургас, призводствена площадка с. Троица

"Мебел стил" ООД, гр. Търговище

"Артемис" ООД, гр. Шумен

ГПСОВ с канализационна мрежа, гр. Търговище

ЕТ "В* З*", гр. Пловдив, производствена площадка гр. Шумен

"Ваком МП" ООД, гр. Шумен

"Крис ойл - 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Роса" АД, гр. Попово

"Надежда" ООД, с. Климент

"Електроапаратура" ЕАД, с. Ковачевец

"Каолин" ЕАД, гр. Сеново

"Глас комерс" ООД, гр. Нови Пазар

 

2013 г. - 2016 г.

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.