Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от комплексни проверки

2021 г.

"ЛВК Винпром" АД

"Стезис" ЕООД

"СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД

МПП "Лактис милк" ООД

"БГ Агро Търговска компания" ЕООД

"Агросемена - Христов" ЕООД - допълнителна информация

"Агросемена - Христов" ЕООД

"Каолин" АД

"БГ агро търговска компания" ЕООД

ЗП "И*Л*" - допълнителна информация

ЗП "И*Л*"

"Стройкомерс - ТТ" ЕООД - допълнение

"Стройкомерс - ТТ" ЕООД

"РКЛ е.о." ЕООД - допълнителна информация

"РКЛ е.о." ЕООД

"Лавена" АД - допълнителна информация

"Лавена" АД

"Теси" ООД - Теси 2

"Роса" АД

"Милктрейд БГ" ООД

"Пип трейд" ООД

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Шумен

"Камбро озай БГ" ЕООД - допълнителна информация

"Камбро озай БГ" ЕООД

"Строителство и строителни машини" ЕООД - допълнителна информация

"Фикосота" ООД - допълнителна информация

"Фикосота" ООД

"Крис ойл 97" ЕООД - допълнителна информация

"Крис ойл 97" ЕООД

"Надежда" ООД

Допълнителна информация към Доклад на "ММП "Камаджиев милк" ЕООД

"Електроапаратура" ЕООД

"Херти" АД

"Клара АБС" ЕООД

"Фрештекс Текстил Фишининг България" ЕООД

Допълнителна информация към Доклад за "Хаддат милк" ЕООД

"Хаддат милк" ЕООД

"Плиска ойл" ООД

"Строителство и строителни машини" ЕООД

"Глас комерс" ООД

2020 г.

ГПСОВ Попово - допълнителна информация

ГПСОВ Попово

"Реди гармънт технолоджи България" ЕООД

"Сарк България" АД - допълнителна информация

"Сарк България" АД

"Ваком МП" ООД

"Роса" АД, гр. Попово - допълнителна информация

"Роса" АД, гр. Попово

"Еко транс" ЕООД, гр. Търговище - допълнителна информация

"Еко транс" ЕООД, гр. Търговище

Канализационна система с ГПСОВ гр. Попово

"ЛВК Винпром" АД гр. Търговище

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД

"Меггле България" ЕООД - допълнителна информация

"Меггле България" ЕООД

"Каолин" ЕАД

"Лактис милк" ООД - допълнителна информация

"Лактис милк" ООД

"Дайъри продъктс" ЕООД - допълнителна информация

"Дайъри продъктс" ЕООД

"Плиска ойл" ООД - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД

"СМА Минерал Бургас вар" ЕООД - допълнителна информация

"СМА Минерал Бургас вар" ЕООД

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД - допълнителна информация

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД

"Хаддат милк" ЕООД - допълнение

"Хаддат милк" ЕООД

"Лавена" АД - допълнителна информация

"Лавена" АД

"Артемис" ООД - допълнителна информация

"Артемис" ООД

"Айбалкан" ЕООД

"Крис ойл 97" ЕООД

"Камбро озай БГ" ЕООД - допълнителна информация

"Камбро озай БГ" ЕООД

"Енпай трансформър компонентс България" ЕАД

"Фикосота" ООД - допълнителен доклад

"Фикосота" ООД

"Херти" АД

"Санитапласт" АД

"ПИП трейд" ООД

"Фрештекс текстил финишинг България" ЕООД

"Клара АВС" ЕООД - допълнителна информация 3

"Клара АВС" ЕООД - допълнителна информация 2

"Клара АВС" ЕООД - допълнителна информация

"Клара АВС" ЕООД

2019 г.

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Шумен - допълнителна информация

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Шумен

"Сарк България" АД - допълнителна информация

"Сарк България" АД

"Веселин Запрянов" ЕООД- допълнителна информация

"Веселин Запрянов" ЕООД

"Ваком МП" ООД - допълнителна информация

"Ваком МП" ООД

СД "Д*И* - О*И* - Езокс" с. Славяново

"Тандем Попово" ООД - допълнителна информация

"Тандем Попово" ООД

"Юес комерс" ООД - допълнителна информация

"Юес комерс" ООД

"Еко-транс" ЕООД - допълнителна информация

"Еко-транс" ЕООД, гр. Търговище

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговищe - допълнителна информация от 13.11.2019 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговищe - допълнителна информация от 28.10.2019 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище

"Роса" АД

"Линеа пак" ООД - допълнителна информация

"Линеа пак" ООД

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД - допълнитена информация

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД - допълнителна информация

"Реди Гармънт Технолоджи България" ЕООД

"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД - допълнителна информация

"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД

"Плиска ойл" ООД - допълнителна инфорация

"Плиска ойл" ООД

"Шишеджам Аутомотив България" ЕАД - допълнителна информация

"Шишеджам Аутомотив България" ЕАД

"Екофол" АД - допълнителна информация

"Екофол" АД

"Айсис" ООД - допълнителна информация

"Айсис" ООД

"Надежда" ООД - допълнителна информация

"Надежда" ООД

"Каолин" ЕАД

"Електроапаратура" ЕООД - допълнителна информация

"Електроапаратура" ЕООД

"Лавена" АД

"Лактис Милк" ООД - допълнителна информация

"Лактис Милк" ООД

"Крис ойл 97" ЕООД-допълнителна информация

"Крис ойл 97" ЕООД

"Фрештекс текстил Финишинг България" ЕООД - допълнителна информация

"Фрештекс текстил Финишинг България" ЕООД

"Терем Хан Крум" ЕООД - допълнителна информация

"Терем Хан Крум" ЕООД

"Милктрейд БГ" ООД

"Енола фарм" ЕООД

"Хаддад милк" ЕООД - допалнителна информация

"Хаддад милк" ЕООД

"Тайфун БГ" ООД - допълнителна информация

"Тайфун БГ" ООД

"Камбро озей БГ" ЕООO - допълнителна информация

"Камбро озей БГ" ЕООД

"Мебел стил" ООД обект гр. Попово - допълнителна информация

"Мебел стил" ООД обект гр. Попово

"Меггле България" ЕООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Меггле България" ЕООД гр. Шумен

"Артемис" ООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Артемис" ООД гр. Шумен

"Енпай трансформърс компонентс България" ЕООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Енпай трансформърс компонентс България" ЕООД гр. Шумен

"Ал и Ко" АД гр. Шумен - допълнителна информация

"Ал и Ко" АД гр. Шумен

"Билмат" ООД гр. Шумен - допълнителна информация

"Билмат" ООД гр. Шумен

Канализационна мрежа с ГПСОВ гр. Търговище

MПП "Екселанс" ООД

"Фикосота" ООД  - допълнителна информация

"Фикосота" ООД

"Херти" АД

2018 г.

"Санитапласт" АД

"Винекс Преслав" АД - допълнителна информация

"Винекс Преслав" АД

"Енола мес" ООД

"ЛВК Винпром" АД

"Милктрейд БГ" ООД

"Екофол" АД

"ПИП Трейд" ООД

"Ваком МП" ООД

"Месни продукти" ЕООД

"Лактис милк" ООД

"Роса" АД

"Плиска ойл" ООД гр. Шумен площадка гр. В. Преслав

"Метарекс" ООД площадка гр. Шумен

"Фрештекс текстил финишинг България" ЕООД гр. Попово

"Айсис" ООД - консервна фабрика гр. Каспичан

ГПСОВ с канализационна мрежа гр. Търговище

"Екомакс" ООД площадка гр. Шумен

"Каолин" АД гр. Каолиново

"Станев" ЕООД гр. Каспичан

"Шишеджам Аутомотив България" ЕАД гр. ТЪрговище

"Автомагистрали - Черно море" АД гр. Шумен

"Андрей Кирилов" ЕООД гр. Шумен

"Лавена"АД гр. Шумен

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, гр. Търговище

"Камаджиев милк" ЕООД, с. Крива река

"Младост 2016" ЕООД, гр. Шумен - допълнителна информация

"Младост 2016" ЕООД, гр. Шумен

"Енпай Трансформър Компонентс България" ЕООД, гр. Шумен

"Крис ойл 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Булбиокем" ЕООД, производствена площадка Смядово

"Дюра-тайлс БГ" ООД

"Камбро Озей БГ" ЕООД гр. Шумен

СД "Добромир Йорданов - Огнян Илиев - ЕЗОКС" с. Славяново

"Тандем Попово" ООД гр. Попово

"Веселин Запрянов" ЕООД гр. Шумен

"Барс" АД гр. Шумен - допълнителна информация

"Барс" АД гр. Шумен

"Хаддад милк" ЕООД с. Макариополско

"Мадара - Галвис" ЕООД гр. Шумен

"Надежда" ООД с. Климент

"КММ" АД гр. Шумен

"Елена Груп" ЕАД - допълнителна информация

"Елена Груп" ЕАД площадка гр. Попово

"Екостийл" ЕООД площадка гр. Търговище

"Херти" АД гр. Шумен, площадка гр. Плиска

"Фикосота" ООД гр. Шумен

"Меггле България" ЕООД гр. Шумен

"Глас Комерс" ООД площадка гр. Нови Пазар

2017 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище

"Тандем" ООД, гр. Попово, площадка с. Дриново

"Херти" АД, гр. Шумен

"ЕСТ Трейд" ООД, гр. Търговище

"Екомакс" ООД, площадка гр. Шумен

"Меггле България" ЕООД, гр. Шумен

"Месни продукти Т" ЕООД, гр. Шумен

"Месни продукти" ЕООД, с. Здравец

"Дюра-тайлс БГ" АД, инсталация гр. Нови Пазар

ГПСОВ, гр. Шумен

"Плиска ойл" ООД, гр. Шумен - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД, гр. Шумен

"Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен

"Милктрейд БГ" ООД, с. Съединение

ГПСОВ с канализационна мрежа, гр. Попово

"Дайкъри продъктс" ЕООД

ЕТ "М* М*", с. Алваново

"Лавена" АД, гр. Шумен

"Теси" ООД, гр. Шумен

"Екофол" АД, гр. Търговище

"Айсис" ООД, консервна фабрика гр. Каспичан

"Фрештекс текстил финишинг" ЕООД, гр. Попово

"Хаддад милк" ЕООД, с. Макариополско

СД "Д* Й* - О* И* - ЕЗОКС", с. Славяново

"Хартцвет" ООД, гр. Шумен

"Фикосота" ООД, гр. Шумен

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, гр. Търговище

"Юес комерс" ООД, млекопреработвателно предприятие, с. Голямо Градище 

"Херти-М" ООД, гр. Шумен

"СМА минерал Бургас вар" ЕООД, гр. Бургас, призводствена площадка с. Троица

"Мебел стил" ООД, гр. Търговище

"Артемис" ООД, гр. Шумен

ГПСОВ с канализационна мрежа, гр. Търговище

ЕТ "В* З*", гр. Пловдив, производствена площадка гр. Шумен

"Ваком МП" ООД, гр. Шумен

"Крис ойл - 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Роса" АД, гр. Попово

"Надежда" ООД, с. Климент

"Електроапаратура" ЕАД, с. Ковачевец

"Каолин" ЕАД, гр. Сеново

"Глас комерс" ООД, гр. Нови Пазар

 

2013 г. - 2016 г.

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.