Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания

 

 Правно основаниеПроцедураОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания

Чл. 40, ал. 2 от наредба №6 от 26.03.1999 г.

1. Придружително писмо до Директора на РИОСВ-Шумен, подпис на законния представител и мокър печат на фирмата.

2. Доклад за проведени СПИ /едновременно на хартиен и електронен носител/

3. Протоколи за резултатите от извършените измервания.

Няма15 работни дни

Примерен образец на доклад

 


13-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.