Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания

 

 Правно основаниеПроцедураОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания

Чл. 40, ал. 2 от наредба №6 от 26.03.1999 г.

1. Придружително писмо до Директора на РИОСВ-Шумен, подпис на законния представител и мокър печат на фирмата.

2. Доклад за проведени СПИ /едновременно на хартиен и електронен носител/

3. Протоколи за резултатите от извършените измервания.

Няма15 работни дни

Примерен образец на доклад

 


13-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.