Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Задължение на операторите, експлоатиращи промишлени източници на шум в околната среда

 

         РИОСВ-Шумен напомня на всички оператори, експлоатиращи промишлени източници на шум в околната среда в област Шумен и област Търговище, че съгласно чл. 27 от Наредба № 54/2010 г, за дейността на националната система, мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствени мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници (ДВ бр.3 от 2011 г) е необходимо да се извършват собствени периодични измервания на показателите за шум както следва:
         1. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производствено оборудване;
         2. За действащи промишлени източници – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.


19-09-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.