Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Месечен бюлетин за състоянието на въздуха

 

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2024 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2023 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2022 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2021 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2020 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2019 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2018 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2017 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2016 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2015 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2014 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2013 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2012 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2011 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2010 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2009 г.

Справка по месеци за нивата на ФПЧ10 през 2008 г.

Справка по месеци за нивата на общ прах през 2007 г.

Справка по месеци за нивата на общ прах през 2006 г.

 

 


13-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.