Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Списък на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества с отпадъчните си води на територията на РИОСВ - Шумен

 

Списък на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опсни вещества с отпадъчните си водина територията на РИОСВ Шумен


27-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.