Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества с отпадъчните си води на територията на РИОСВ - Шумен

 

Списък на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опсни вещества с отпадъчните си води на територията на РИОСВ Шумен


27-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.