Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет по - малък от два тона на час извършващи дейност на територията на РИОСВ - Шумен

 

Име на оператора на инсталацията Вид на инсталацията: изгаряне и/или съвместно изгаряне Капацитет на инсталацията т/г
Област Шумен
 1  „ГиГ – 58“ ООД      Инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, получени от собствено мебелно производство.  1 т./год.
 2  „Дибо“ АД      Инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, получени от собствено мебелно производство.  60 т./год.
 3  „Плиска Ойл“ ООД      Инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци с код 02 03 04 – материали негодни за консумация или преработване – слънчогледова люспа от собствено производство.  10 000 т./год.
Област Търговище
 1  „Екокомерс – НЕК“ ЕООД„Екокомерс – НЕК“ ЕООД      Инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци с кодове: 02 01 03 - отпадъци от растителни тъкани, 02 01 07 - отпадъци от горското стопанство, 03 01 01 - отпадъци от корк и дървесни кори, 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,  15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, 15 01 03 – дървени опаковки, 17 02 01 – дървесина, 20 02 01 - биоразградими отпадъци.  8000 т./год.
 2  ЕТ „Лито Син – Христо Христов“      Инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, получени от собствено мебелно производство.  50 т./год.
 3  „Импала“ ООД      Инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, получени от собствено мебелно производство.  3.5 т./год.

 


08-02-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.