Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за прекратяване на процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи

 

 

2022-11-10 Решение № 1/10.11.2022 г. за прекратяване на процедура по издаване на разрешителен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците на "Ем трейдинг" ЕООД

2021-08-19 Решение № 2/19.08.2021 г. за прекратяване на процедура по издаване на разрешителен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците на "Пътища" АД

2021-04-22 Решение № 1/22.04.2021 г. за прекратяване на процедура по заявление за изменение и/или допълнение на Разрешително по чл. 73 от Закона за управление на отпадъците на "Екомакс вторични суровини" ЕООД

2020-03-27  Решение № 2/27.03.2020 г. за прекратяване на процедура по заявление за изменение и/или допълнение на Разрешително по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците на "Екомакс" ООД

2020-03-06  Решение № 1/06.03.2020 г. за прекратяване на процедура по издаване на регистрационен документ по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците на "Пестицид" ЕООД

2019-08-28  Решение № 2/10.04.2019 г. за прекратяване на процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците на "Ел зет Варна" ЕООД

2019-04-10  Решение № 1/10.04.2019 г. за прекратяване на процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците на "Пътища" АД  - площадка гр. Шумен, кв. Мътница.

2017-12-01  Архив на решения за прекратяване на процедури по издаване на регистрационни документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците


01-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.