Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за прекратяване на процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи

 

 

2020-03-27  Решение № 2/27.03.2020 г. за прекратяване на процедура по заявление за изменение и/или допълнение на Разрешително по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците на "Екомакс" ООД

2020-03-06  Решение № 1/06.03.2020 г. за прекратяване на процедура по издаване на регистрационен документ по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците на "Пестицид" ЕООД

2019-08-28  Решение № 2/10.04.2019 г. за прекратяване на процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците на "Ел зет Варна" ЕООД

2019-04-10  Решение № 1/10.04.2019 г. за прекратяване на процедура по издаване на разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците на "Пътища" АД  - площадка гр. Шумен, кв. Мътница.

2017-12-01  Архив на решения за прекратяване на процедури по издаване на регистрационни документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците


01-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.