Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Нормативни документи по отпадъци

 

Законодателство отпадъци:

     - национално законодателство

     - законодателство на Европейския съюз

Законодателство почви:

     - национално законодателство

     - законодателство на Европейския съюз

 

 


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.