Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци

 

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2012 г. - 2016 г.


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.