Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Национален регистър на издадените документи по ЗУО

 

ВАЖНО !    Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp


23-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.