Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Издадени регистрационни документи през 2021 г.

 

2021-04-14 Регистрационен документ 15-РД-279-06 от 14.04.2021 г. на "Биана" ЕООД

2021-04-09 Регистрационен документ 15-РД-459-01 от 09.04.2021 г. на "ММ Атанасов транс" ЕООД

2021-04-09 Регистрационен документ 15-РД-480-00 от 08.04.2021 г. на ОП "Паркове и обредна дейност"

2021-04-05 Регистрационен документ 15-РД-479-00 от 05.04.2021 г. на ОП "Строителство и благоустройство"

2021-04-05 Регистрационен документ 15-РД-241-12 от 05.04.2021 г. на "Котларов" ЕООД

2021-04-02 Регистрациоенен документ 15-РД-275-02 от 02.04.2021 г. на "Феникс пластик" ЕООД

2021-03-26  Рeгистрационен документ 15-РД-462-01 от 25.03.2021 г. на "Нина - Д" ЕООД

2021-03-24 Регистрационен документ 15-РД-478-00 от 24.03.2021 г. на "Денис-транс 2009" ЕООД

2021-03-22 Регистрационен документ 15-РД-241-11 от 19.03.2021 г. на "Котларов" ЕООД

2021-03-18 Регистрационен документ 15-РД-312-01 от 18.03.2021 г. на "Трънчев" ООД

2021-03-16 Регистрационен документ 15-РД-401-05 от 16.03.2021 г. на "Мелиса транс" ЕООД

2021-03-02 Регистрационен документ 15-РД-241-10 от 02.03.2021 г. на "Котларов" ЕООД

2021-02-11 Регистрационен документ 15-РД-477-00 от 11.02.2021 г. на "Оптиматранс" ЕООД

2021-02-10 Регистрационен документ 15-РД-476-00 от 10.02.2021 г. на "Транс груп 8" ЕООД

2021-02-09 Регистрационен документ 15-РД-401-04 от 08.02.2021 г. на "Мелиса транс" ЕООД

2021-01-28 Регистрационен документ 15-РД-275-01 от 27.01.2021 г. на "Феникс пластик" ЕООД

2021-01-26 Регистрационен документ 15-РД-241-09 от 26.01.2021 г. на "Котларов" ЕООД

2021-01-26 Регистрационен документ 15-РД-413-03 от 26.01.2021 г. на "Голдън фийлд" ООД

2021-01-21 Регистрационен документ 15-РД-467-01 от 20.01.2021 г. на "Ши груп" ЕООД

2021-01-12 Регистрационен документ 15-РД-241-08 от 12.01.2021 г. на "Котларов" ЕООД

2021-01-12 Регистрационен документ 15-РД-475-00 от 12.01.2021 г. на "Янита транс" ЕООД


12-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.