Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Издадени регистрационни документи през 2021 г.

 

2021-01-21 Регистрационен документ 15-РД-467-01 от 20.01.2021 г. на "Ши груп" ЕООД

2021-01-12 Регистрационен документ 15-РД-241-08 от 12.01.2021 г. на "Котларов" ЕООД

2021-01-12 Регистрационен документ 15-РД-475-00 от 12.01.2021 г. на "Янита транс" ЕООД


12-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.