Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2021 г.

 

2021-03-05 Решение № 15-ДО-257-06 от 04.03.2021 г. на "Екомакс вторични суровини" ЕООД

2021-02-26 Решение № 15-ДО-322-00 от 10.02.2021 г. на "Пътища" АД

2021-02-10 Решение № 15-ДО-275-08 от 10.02.2021 г. на "Голдън фийлд" ЕООД


10-02-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.