Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Издадени разрешителни за дейности с отпадъци 2012 - 2016 г.

 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2016 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2015 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2014 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2013 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2012 г.

 


30-11-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.