Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци 2012 - 2016 г.

 

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2016 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2015 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2014 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2013 г.

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2012 г.

 


30-11-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.