Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Защитени територии

 

Влезли в сила Планове за управление на защитени територии

Регистър на защитените територии в България

Регистър на защитените територии в областите Шумен и Търговище


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.