Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Защитени територии

 

Влезли в сила Планове за управление на защитени територии

Регистър на защитените територии в България

Регистър на защитените територии в областите Шумен и Търговище

Декларации по чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за защитените територии


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.