Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Сигнали за сеч на дървета

 

         Във връзка с често постъпващи сигнали в РИОСВ-Шумен и изискване на гражданите за намеса на инспекцията /проверка на законосъобразността на сеч и кастрене на дървесна растителност в границите на населените места/, поясняваме: Стопанисването, поддържането и премахването на декоративната растителност (включително и дървесната) се извършва по реда на Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (Наредба №1) (ДВ. бр. 26 от 30 Март 1993 г.). По тази наредба РИОСВ-Шумен няма правомощия да извършва проверки и контрол. Единствен случай, в който РИОСВ може да се намеси при сеч или кастрене на дърво, част от декоративната растителност е, когато дървото е обявено за забележително или вековно със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на глава „Пета” от Закона за биологичното разнообразие. Във всички останали случаи, при съмнения за законосъобразността и целесъобразността на сеч и кастрене на дървета – част от декоративната растителност, сигналите следва да се подават в съответната община.


19-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.