Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Декларации по чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за защитените територии

 

         Декларации по чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за защитените територии, утвърдени със Заповед № РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите:

         - декларация при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в землище, в което има защитена територия по чл. 12, ал. 1 от Закона за защитените територии (word формат);

         - декларация от приобретателя на имота по разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в защитена територия по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за защитените територии (word формат);


12-06-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.