Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ - Шумен

 

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Защитени зони за опазване на дивите птици

 

 


09-02-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.