Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистрация на диви животни съгласно Закона за защита на животните

Регистрация по чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ на екземпляри отглеждани извън зоологически градини, спасителни центрове и центрове за отглеждане на защитени видове.


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.