Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Лечебни растения

 

ЗАПОВЕДИ

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЕРТИ, КОИТО ИЗДАВАТ ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИЛКОЗАГОТВИТЕЛИТЕ

НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИЛКИ

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПУНКТОВЕТЕ И/ИЛИ СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА БИЛКИ ОТ СВЕЖО В СУХО ТЕГЛО

ОБРАЗЕЦ НА СПРАВКА ЗА ИЗКУПЕНИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИТЕ И НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА БИЛКИ

 

 


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.