Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистри ГМО


Регистрите се обновяват в рамките на седем дни след издаване на съответното разрешително.


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.