Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

 

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване чл.10 от ЗЛР (ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г)

Документи и условия за издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

 

Няма

14 дни

Не по-късно от 28 февруари на текущата година

Примерен образец на заявление за кандидатстване за разпределяне на количества билки

 Правно основаниеПроцедура Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

 

 


13-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.