Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

 

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване чл.10 от ЗЛР (ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г)

Документи и условия за издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

 

Няма

14 дни

Не по-късно от 28 февруари на текущата година

Примерен образец на заявление за кандидатстване за разпределяне на количества билки

 Правно основаниеПроцедура Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

 

 


13-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.