Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

 

2021 г.

2021-11-24  Решение № ШУ-14-ОС/2021

2021-10-19  Решение № ШУ-13-ОС/2021

2021-10-18  Решение № ШУ-12-ОС/2021

2021-09-23  Решение № ШУ-11-ОС/2021

2021-09-21  Решение № ШУ-10-ОС/2021

2021-07-28  Решение № ШУ-09-ОС/2021

2021-07-19  Решение № ШУ-08-ОС/2021

2021-03-01  Решение № ШУ-07-ОС/2021

2021-03-01  Решение № ШУ-06-ОС/2021

2021-02-18  Решение № ШУ-05-ОС/2021

2021-02-18  Решение № ШУ-04-ОС/2021

2021-01-08  Решение № ШУ-03-ОС/2021

2021-01-08  Решение № ШУ-02-ОС/2021

2021-01-07  Решение № ШУ-01-ОС/2021

 

2020 г.

2020-11-25  Решение № ШУ-15-ОС/2020

2020-10-26  Решение № ШУ-14-ОС/2020

2020-10-26  Решение № ШУ-13-ОС/2020

2020-10-20  Решение № ШУ-12-ОС/2020

2020-10-19  Решение № ШУ-11-ОС/2020

2020-08-31  Решение № ШУ-10-ОС/2020

2020-08-17  Решение № ШУ-09-ОС/2020

2020-08-05  Решение № ШУ-08-ОС/2020

2020-07-31  Решение № ШУ-07-ОС/2020

2020-05-29  Решение № ШУ-06-ОС/2020

2020-05-29  Решение № ШУ-05-ОС/2020

2020-04-23  Решение № ШУ-04-ОС/2020

2020-03-11  Решение № ШУ-03-ОС/2020

2020-02-07  Решение № ШУ-02-ОС/2020

2020-01-08  Решение № ШУ-01-ОС/2020

 

2019 г.

2019-12-17  Решение № ШУ-15-ОС/2019

2019-12-17  Решение № ШУ-14-ОС/2019

2019-11-15  Решение № ШУ-13-ОС/2019

2019-11-15  Решение № ШУ-12-ОС/2019

2019-10-30  Решение № ШУ-11-ОС/2019

2019-10-23  Решение № ШУ-10-ОС/2019

2019-09-10  Решение № ШУ-09-ОС/2019

2019-08-23  Решение № ШУ-08-ОС/2019

2019-07-25  Решение № ШУ-07-ОС/2019

2019-07-01  Решение № ШУ-06-ОС/2019

2019-05-31  Решение № ШУ-05-ОС/2019

2019-05-16  Решение № ШУ-04-ОС/2019

2019-04-24  Решение № ШУ-03-ОС/2019

2019-04-23  Решение № ШУ-02-ОС/2019

2019-03-18  Решение № ШУ-01-ОС/2019

 

2018 г.

2018-11-30  Решение № ШУ-09-ОС/2018

2018-07-31  Решение № ШУ-08-ОС/2018

2018-07-17  Решение № ШУ-07-ОС/2018

2018-05-11  Решение № ШУ-06-ОС/2018

2018-05-11  Решение № ШУ-05-ОС/2018

2018-02-21  Решение № ШУ-04-ОС/2018

2018-01-19  Решение № ШУ-03-ОС/2018

2018-01-17  Решение № ШУ-02-ОС/2018

2018-01-17  Решение № ШУ-01-ОС/2018

 

2017 г.

2017-10-31  Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2017 г.

 

2016 г.

2017-10-31  Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2016 г.

 

2015 г.

2017-10-31  Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2015 г.

 

 


31-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.