Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за извършване на оценка за степента на въздействие

 

Решение № ШУ-01-ОС/2011 г.


05-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.