Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Архив на решенията, издадени по реда на наредбата за ОС

 

2014 г.

Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2014 г.

 

2013 г.

Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2013 г.

 

2012 г.

Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2012 г.

 

2011 г.

Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2011 г.

 

2007 - 2010 г.

Архив на решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие през 2007-2010 г.


31-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.