Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Консултации по ДОСВ по чл.25, ал.1 от наредбата за ОС

 

 

2019 г.

 

Общ устройствен план на община Върбица и приложения към доклада

В срок 30 дни, считано от 15.10.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Общ устройствен план на община Каспичан и приложения към доклада

В срок 30 дни, считано от 10.04.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Общ устройствен план на община Смядово и приложения към доклада

В срок 30 дни, считано от 08.01.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 

2018 г.

Общ устройствен план на община Шумен

В срок 30 дни, считано от 14.03.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 

2017 г.

Общ устройствен план на община Хитрино и приложения към доклада

В срок 30 дни, считано от 27.11.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 


23-11-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.