Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Заповеди

 

Заповеди

Заповед № РД-341 от 24.04.2019 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване на листо-стъблена маса от Блатно кокиче

Заповед № 63 от 26.02.2019 г. на Директора на РИОСВ-Шумен за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по реда на чл. 10 от Закона за лечебните растения

Заповед РД-88 от 30.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на специалния режим за опазване и ползване на лечебни растения

Заповед №244 от 30.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване през 2018г. на листо-стъблена маса от Блатно кокиче

 


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2019. Всички права запазени.