Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Природа - заповеди

 

Заповед № РД – 9/07.01.2016 г., относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на видове есетрови риби.

Заповед № РД12-5/29.06.2016 г./РД-481/17.07.2107 г. за утвърждаване на Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България.


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.