Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения по ОВОС

 

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС:

     - 2020 г.

     - 2019 г.

     - 2018 г.

     - 2017 г.

     - Архив за периода от 2005 г. до 2016 г.

Решения по ОВОС:

     - 2019 г.

     - 2017 г.

     - Архив за периода от 2007 г. до 2016 г.


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.