Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения по ЕО

 

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка:

      - 2019 г.

      - 2018 г.

      - 2017 г.

     - Архив за периода от 2005 г. до 2016 г.

Становища по екологична оценка:

     - 2020 г.

     - 2019 г.

     - 2018 г.

     - 2017 г.

     - 2015 г.

     - 2011 г.

     - 2009 г.

     - 2007 г.


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.