Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.


07-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.