Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

2024 г.

2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.


07-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.