Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Възобновени процедури

 

2019-03-22  Съобщение за Решение № ШУ-02-В/2019 г. за възобновяване на спряно производство за инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) в площ Кралево-2, землище с. Кралево, общ. Търговище в ПИ с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище с площ 174.902 дка" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен.

2019-03-21  Съобщение за Решение № ШУ-01-В/2019 г. за възобновяване на спряно производство за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и ПИ 44598.80.4 в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "365 кариери" ЕООД, гр. София.


21-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.