Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Проекти на решения за инвестиционни предложения за заседание на ЕЕС

 

2023-09-25  Проект за решение по т.1 от дневния ред на заседание на ЕЕС на 28.09.2023 г., съгласно заповед № РД-04-ЕЕС-02/18.09.2023 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция "Близнаци" с мрежата на ЕСО ЕАД в землищата на с. Дренци, с. Габрица и с. Черноглавци, общ. Венец; с. Близнаци и с. Калино, общ. Хитрино; въздушната линия в землищата на с. Близнаци, с. Длъжко, с. Добри Войниково, с. Сливак, с. Тимарево и с. Черна, общ. Хитрино; с. Струйно и с. Панайот Волово, общ. Шумен" с възложител "Енергая" ЕООД


25-09-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.