Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Работни срещи


ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА С ГЛ. АРХИТЕКТИ И ЕКОЛОЗИ НА ОБЩИНИ НА 07.06.2016 Г. В РИОСВ ГР. ШУМЕН


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.