Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Регистри

 

РЕГИСТРИ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

 

Регистър по ОВОС: http://registers.moew.government.bg/ovos/

Регистър по ЕО: http://registers.moew.government.bg/eo/


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.