Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Предстоящи обществени обсъждания на доклади по ОВОС

 

2024-02-16 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "ВП Никола Козлево" ЕООД и ДОВОС на "ВП Никола Козлево" ЕООД

2023-07-14 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Енергая" ЕООД и ДОВОС на "Енергая" ЕООД

2022-09-21 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Миранта БГ 2008" ЕООД и ДОВОС на "Миранта БГ 2008" ЕООД

2021-10-28 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Ботера индъстри" ООД, ДОВОС на "Ботера индъстри" ООД

2020-08-21 Преработен и допълнен ДОВОС на "Миранта БГ 2008" ЕООД

2020-07-06 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД, ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД и ДОСВ част 1 и част 2

2020-04-23 Писмо за отмяна на обществено обсъждане на ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД

2020-04-22 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Миранта БГ 2008" ЕООД и ДОВОС на "Миранта БГ 2008" ЕООД

2020-03-25 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД, ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД и ДОСВ част 1 и част 2

2019-07-22 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД, ДОВОС на "Автомагистрали Черно море" АД и ДОСВ част 1 и част 2

2019-07-17 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Биана" ЕООД

2019-07-16 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Биана" ЕООД и ДОВОС на "Биана" ЕООД

2019-07-11 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на "Братя Томови" АД и ДОВОС на "Братя Томови" АД

2019-07-11 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на община Омуртаг и ДОВОС на община Омуртаг

2019-07-05 Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на община Омуртаг и ДОВОС на община Омуртаг

 

ДОВОС Валди Агро ООД


Обява за обществено обсъждане на ДОВОС на Валди Агро ООД

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на Тетрахиб АД - публикувана на 23.08.2016 г.

Обява за обществено обсъждане "Яйца и птици - Ломци" ООД

ДОВОС СД "КВИНС-АРГО И С-ИЕ" гр. ЛОЗНИЦА

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на СД "КВИНС-АРГО И С-ИЕ" гр. ЛОЗНИЦА

ДОВОС на ЕТ "Милена Митова" - публикуван на 29.07.2016 г.


ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на ЕТ "Милена Митова" - публикувана на 29.07.2016 г.


ДОВОС ЗП Иван Бахчеванов гр. Търговище - публикуван на 22.07.2016 г.


ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на ЗП Иван Бахчеванов гр. Търговище - публикувана на 22.07.2016 г.


ДОВОС на ЕТ "Милена Митова" - ПРИЛОЖЕНИЯ - качени на 29.07.2016 г.

ДОВОС на Тетрахиб АД - публикуван на 23.08.2016 г.

 

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на ветроенергиен парк от до 23 ветрогенератора в землището на с.Правенци, община Нови Пазар, област Шумен".


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Разработване на кариера за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц - каолинови пясъци от находище „Две могили", разположено в землището на с. Пристое, община Каолиново, област Шумен"


Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник-вятър, състоящ се от 12 бр. ветрогенератори, разпределени в седем самостоятелни електроцентрали и съпътстваща инфраструктура (кабелни линии, ГРУ, пътища за достъп и кранови площадки в землищата на селата Звегор и Висока Поляна, общ. Хитрино и землището на с. Капитан Петко, общ. Венец


Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на новоизграждащ се склад за метали в цех за горещо поцинковане в УПИ II, кв.117а, гр. Каспичан


Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.