Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2018 г.

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-16-ПР/2013 г. за  инвестиционно предложение: “Изграждане на затворена рециркулационна система за производство на риба, скариди и лобстери и фотоволтаична централа в УПИ VI - 158, кв. 27 с. Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен, НТП: За производство на аквакултури и фотоволтаична централа", издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител "Бе Ге Реал Консулт" ЕООД, гр. Варна –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-19-ПР/2013 г. за  инвестиционно предложение: “Изграждане на нов цех за производство на зеленчукови консерви с капацитет 40 тона/денонощие (4000 тона/година) зеленчукови суровини в УПИ II, кв. 43 по плана на гр. Каспичан, издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител "Айсис" ООД, гр. Варна –  изгубило правно действие.


13-08-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.